Qu s lObDS? 

L'Observatori dels Drets Socials (ObDS) és un grup d'unió i enfortiment de la defensa dels drets socials. L'actualitat social, econòmica i política, i la continua fragmentació dels grups d'acció del contrapoder, requereix un grup que es dediqui a potenciar el treball en xarxa i a aproximar, teòrica i pràcticament, diferents projectes de suport social. Entenem que el panorama actual dels moviments socials està polaritzat entre diferents grups i causes que treballen àrduament per minimitzar conseqüències i obtenir solucions per problemes que, sent diferents a varis nivells, provenen d'un mateix ordre socioeconòmic i de la seva estructura política i normativa.

Aquesta feina de potenciació del treball en xarxa es fa creant dinàmiques de acció i comunicació política: documentació d'esdeveniments i d'exemples pràctics de violació de drets en la realitat social de la comunitat; organització de punts de trobada crítica i de mitjans d'intercanvi d'idees; producció teòrica i constitució d'un fons documental propi.

El treball vigilant de constant interpretació crítica del que ens rodeja es fa reflexionant sobre les causes, implicacions i conseqüències de varis fenòmens específics molts d'ells ja seguits de prop per varis projectes que l'Observatori vol emmarcar i suportar en articulació amb el que entenem que ha de ser una visió del món, de l'estructura social i de la mentalitat que cal treballar contínuament, de cara a un canvi essencial. Dit d'una altre forma: és pensar la crítica global amb la denúncia local.

Aquest posicionament implica una divisió de les àrees d'actuació, una divisió temàtica que estigui d'acord amb varis grups dins els moviments socials presents a la vida pública de la comunitat i, un cop identificats els grups i els discursos crítics dominants, organitzar una articulació teòrica i d'acció entre els varis projectes. La possibilitat de treballar temes d'estrangeria, d'habitatge, laborals, d'accés a la cultura i a l'educació o de medi ambient, estudiats en una lògica crítica, troba en els Drets Econòmics Socials i Culturals (DESC) un punt de convergència: estudiar l'extensió i les possibilitats de canvi i transformació social de cadascun d'aquests temes des del punt de vista dels DESC és integrar-les en un mateix discurs de reivindicació solidària.

El treball de l'Observatori serà, doncs, de mitjançar projectes temàtics diferents que, relacionats amb diferents grups, membres i observadors, puguin articular-se d'una forma que doni més força, contundència i coherència al conjunt de moviments socials.

 

Objectius 

- Observació exhaustiva sobre la vulneració dels Drets socials, entesos de forma àmplia.

- Vertebrar l'Observatori a partir de les diverses associacions, grups, persones, que puguin tenir un interès en l'Observació dels Drets Socials, per tal de poder fer treballs de camp específics per mirar de reflectir les diverses realitats.

- Anàlisi de dades (moltes ja existeixen en anuaris i/o estudis diversos de sindicats, ajuntaments etc.). En tot cas, tenim la sensació que aquestes no sempre es gestionen de forma intel·ligent per tal d'afrontar moltes situacions.

- Projectes de recerca i investigació, redacció d'informes, mediar davant de conflictes amb les administracions.

- Esdevenir una plataforma de comunicació, difusió  dades, organització de xerrades, escriure articles de denúncia a diaris, revistes o altres.

- Retroalimentar als observadors, fomentant la seva organització i les seves lluites individuals i col·lectives.

 

Per què a l'àrea metropolitana?

Contextualitzar tots aquests objectius a nivell local possibilita poder-ho pensar, amb més facilitat, a nivell global. L'ObDS vol anar d'allò particular a allò general, per tornar novament a allò particular. És per això que volem articular un discurs crític, des de l'àrea metropolitana, en continua connexió amb la realitat global dels nostres dies. Constatem una manca d'interès i de capacitat de l'Administració per tal de complir els objectius marcats per l'ObDS. Per tant, des de l'ObDS, intentem reunir esforços i compartir experiències que ajudin a assolir els objectius esmentats. Volem esdevenir una central de denúncies sobre la vulneració de drets socials, vehiculant-les a través de projectes d'investigació. Això no seria possible sense teixir una xarxa entre persones i col·lectius en el nostre entorn, fomentant la participació de la societat civil i la ciutadania.

.