DRETS HUMANS

Declaración Universal de los Derechos Humanos

DESC (Drets Econòmics, Socials i Culturals)

Institut Drets Humans de Catalunya

Amnistía Internacional

 

OBSERVATORIS

Drets humans

Observatori DESC

Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans

Observatori Euromed de la Interculturalitat i Drets Humans

Medi ambient

Observatori de la Crisi Energètica i les Alternatives de Societat

Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)

Desigualtats

Observatori de les Desigualtats (Fundació Jaume Bofill)

Gènere

Observatorio de la Violencia de Género

Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació

Treball/relacions laborals

Observatorio de Salud Laboral

Observatorio del Mobbing

Estrangeria/ Inmigració

Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia

Cooperació/solidaritat

Observatori Solidaritat (UB)

Observatori del Deute en la Globalització

Altres

Observatori Risc-Resistències i Subcultures

Observatori del Tercer Sector

 

ALTRES

Oficina Derechos Sociales

Indymedia

Ateneu Candela

Ecologistas en Acción