Àrea de denúncies

 

L'observatori dels drets socials defensa el dret a tenir drets i a exercir-los lliurement a travès de:

 

Denuncies de qualsevol persona o col.lectiu

 

-  Amb indepèndencia i objectivitat de l'administració.

 

-  Investigant la possible vulneració dels drets de les persones

 

- Àmbits d'actuació: migracions i estrangeria, educació i cultura, ecologia i metròpolis, gènere. treball/laboral, moviments socials ...

 

-  Amb rigor, eficiència i amb la màxima agilitat possible

 

-  L'observatori fa difusió de la vulneració dels drets socials amb l'objectiu d' evitar qualsevol tipus d'abús del poder públic o privat

 

La difusió i denuncia pot ser mitjançant advertiments, difusió mediàtica sobre qualsevol incompliment o actuant l'observatori com a com a acusació popular

 

Tothom pot presentar consultes, queixes o denuncies, en persona, per correu, telèfon o des de la web de l'observatori

 

Tel: 937 33 67 32 / 686 96 51 36

info@observatoridretsocials.org

www.observatoridretsocials.org