Àrea de “TREBALL/LABORAL”

 

Objectius:

- Frenar la disminució de drets laborals.

- Fer front al nou concepte de flexiseguretat que ha posat en joc la Unió Europea per tal de combinar la flexibilitat organitzativa que demanen les empreses, amb la seguretat que necessiten els treballadors i treballadores.

- Treballar per tal d'aconseguir contractacions estables i justes enfront la gran temporalitat i precarietat imperants.

- Denunciar a través de projectes de recerca, comunicats o altres mitjans, les situacions on es vulnerin els drets laborals de la població.

 

En contrast amb els grans indicadors macroeconòmics, que indiquen una bona marxa de l'economia espanyola, el que es constata en els darrers anys és l'augment d'assalariats i de famílies en situació molt precària, amb ingressos insuficients per protegir-se de la pobresa. Una realitat social i laboral que els aboca a situacions d'extrema vulnerabilitat. A nivell territorial, hi ha barris perifèrics que sofreixen amb major intensitat l'atur de llarga durada o la inserció laboral en precari. Podem afirmar que el tret definitori del mercat laboral actual és la precarietat. El treball temporal i el treball submergit, principalment en el servei domèstic, en l'atenció a persones grans, en tallers tèxtils i en empreses de construcció, generen inestabilitat, fragilitat, pobresa i exclusió per a les persones o famílies que ho pateixen. A més, el treball temporal, flexible i a temps parcial, és sinònim, en la vida de les persones, d'inestabilitat, de fragilitat i de sofriment. Així doncs, la inestabilitat i la precarietat són trets definitoris de l'actual mercat laboral.

Tot un context en que es donen greus situacions de vulneració de drets: sous indignes, horaris excessius, repressió, assetjament sexual, impagament del temps de prova, retenció del passaport, acomiadaments improcedents, menyspreu en el tracte, negatives a fer contractes quan sí que és possible fer-ne i un llarg etcètera. Moltes vegades es tracta de situacions infrahumanes en que es vulneren tots els drets i la dignitat humana de les persones. És per això que des de l'ObDS volem garantir el dret i la possibilitat d'obtenir un treball digne en tots els sectors de la població activa, especialment entre aquells col·lectius més propensos a patir inestabilitats i irregularitats laborals: joves, població immigrant, majors de 40 anys i dones. Farem servir tots els mitjans a la nostra disposició per denunciar aquelles situacions que atemptin contra el que creiem que ha de ser un dret al treball en condicions.