Àrea de “MOVIMENTS SOCIALS”

 

Objectius:

- Potenciar i donar suport a moviments socials immersos en la realitat social.

- Donar a conèixer les noves emergències socials, polítiques i culturals, no institucionals.

- Apuntar tendències i necessitats de la població que podrien emmarcar-se dins la lluita de moviments socials ja existents o en d'altres encara per crear.

El Vallès Occidental és un territori fructífer pel que fa a l'actuació de diferents moviments socials. La ciutat de Terrassa, amb un passat clarament industrial, ha estat testimoni de les lluites del moviment obrer al llarg de la seva història. També fou un dels punts neuràlgics de la lluita antifranquista durant la dictadura i la transició i, en general, un focus per altres lluites de caire transformador. D'ençà a ara, moltes d'aquestes lluites han canviat de forma, d'altres, fruit d'un període històric concret, han desaparegut, però la essència ha continuat essent la mateixa. Els moviments socials d'arreu es constitueixen per tal de resistir, protestar i/o crear. Totes aquestes accions poden fer-se de formes molt diferents i amb finalitats molt diverses.

L'àrea de “ Moviments Socials ” de l'ObDS es proposa ser un punt de suport pels moviments socials de Terrassa i el Vallès Occidental, així com una eina d'estudi dels mateixos. Volem, no únicament contribuir i donar a conèixer la feina d'aquells moviments socials ja en actiu, sinó també estar atents a les noves emergències que entren a escena. Donar a conèixer la composició del nou precariat, observant les formes que prenen (o poden prendre) d'autoorgantizació, és una tasca vital per tal de poder connectar les lluites presents, amb les lluites passades i futures.