Àrea de “MIGRACIONS I ESTRANGERIA”

 

Objectius:

- Observació, investigació i denúncia de qualsevol tipus vulneració dels Drets individuals o col·lectius.

- Treballar pel reconeixement i inclusió de les persones migrants, així com el compliment dels seus drets fonamentals.

- Creació d'espais de diàleg i de trobada per resoldre problemes que existeixin o sorgeixin entre grups de ciutadans i ciutadanes per motius culturals o religiosos.

- Potenciar els intercanvis de coneixement per obrir camins de comunicació, solidaritat, convivència, tolerància i, sobretot, mestissatge.

- Apostar per la convivència en igualtat de drets i d'oportunitats com a garantia enfront d'altres models basats en la discriminació o paternalisme.

 

La població migrada es troba sotmesa a una sèrie de normes legals diferents a la resta de la ciutadania. La Llei d'Estrangeria i el conjunt de normes especials per a persones estrangeres contingudes en altres lleis, neguen o retallen els seus drets i sotmeten a un tracte discriminatori a les persones en funció del seu origen nacional. Discriminació especialment greu cap a aquells que es troben en situació irregular. Tot plegat fa que el poder converteixi a les persones migrades en inferiors en el pla jurídic i social, permetent la seva explotació.

Creiem necessari dirigir els nostres esforços a la lluita contra les vulneracions de drets que pateix la població migrant a la nostra ciutat i que tenen diverses manifestacions com ara: dret a la igualtat de drets i a la no discriminació, dret a un habitatge adequat, dret a treballar en condicions equitatives, dret d'associació, llibertat sindical, dret a vaga, dret a vot, dret a la salut, dret a una alimentació adequada, dret a l'educació, dret a la identitat cultural, dret a la protecció de la família i dels menors.

Volem que els i les migrants deixin d'estar ocults, que es puguin visualitzar, que s'expressin i surtin a la superfície les seves inquietuds, les seves vides i les seves veus. Qui són, què els ha portat a Terrassa, com viuen, com pensen, com es senten, quines són les seves dificultats, les barreres, també els ponts, els somnis, i les seves enyorances. També volem centrar-nos en els intercanvis de coneixement constants que es donen a les nostres ciutats, que ens permeten veure un ventall de cultures en totes les seves expressions, (música, art, literatura, artesania, dansa, esport, teatre, folklore) que venen de la mà dels nous ciutadans i ciutadanes.

En definitiva aquesta àrea, vol desenvolupar les seves tasques per vetllar pels drets de totes les persones, tanmateix aportant reflexions per obrir camins de comunicació, solidaritat, convivència, tolerància i sobretot de mestissatge. Camins sense vagons de segona.