Àrea d'“ECOLOGIA I METRÒPOLIS”

 

Objectius:

- Contribuir al canvi social cap a la sostenibilitat urbana .

- Treballar en pro de l' alfabetització ecològica.

-Treballar en pro del disseny ecològic.

 

Els membres que formem part de l'àrea d' “ Ecologia i metròpolis ” de l'ObDS partim dels postulats de l'Ecologia Social a l'hora de realitzar els nostres estudis. Creiem que la crisi ecològica actual té el seu origen en el model de producció i de consum dominant, insostenible a nivell ambiental i social. La nostra vol ser una contribució més al canvi social cap a la sostenibilitat global, i més concretament cap a la sostenibilitat urbana. Poder viure, o exigir poder viure, en un entorn sostenible, saludable i respectuós amb el medi ambient, denunciant les situacions en que això no sigui així, és un dels eixos centrals d'aquest observatori. Entenem el dret a la salut de forma àmplia (disponibilitat, accessibilitat, acceptabilitat, qualitat), evidenciant la connexió existent entre la salut humana i la salut ambiental.

Treballem per construir una Terrassa i un Vallès Occidental realment sostenibles en termes ecològics i, per extensió, en termes humans. En aquest sentit, el fet d'observar i actuar localment no ens impedeix pensar globalment. Sense un predomini profund i sincer de l'alfabetització ecològica i del disseny ecològic, tant a nivell local com a nivell global, no és possible parlar ni de sostenibilitat urbana ni de sostenibilitat global. Ens mostrem crítics respecte a la recuperació, tergiversació i banalització del discurs ecologista portat a terme per l'anomenat “capitalisme verd”. Parlar de sostenibilitat dins els paràmetres socioeconòmics dominants és un contrasentit. El model d'urbanització extensiva, la continua construcció d'autopistes o la poca voluntat de desplegar i potenciar l'ús d'energies netes i renovables exemplifiquen i posen de manifest que el camí a recórrer encara és llarg. Per aquest motiu, estem oberts a totes aquelles propostes d'investigació i recerca que ens facin arribar col·lectius diversos, observadors o particulars, amb l'objectiu de denunciar situacions que atemptin contra el model de Vallès sostenible que desitgem.