Àrees/grups de treball de l'ObDS

 

L'Observatori de Drets Socials pren, com a fonaments de la seva activitat, diversos “Pactes Internacionals sobre els Drets Humans”. Entenem els Drets Humans no únicament com a drets civils i polítics sinó també com a drets econòmics, socials i culturals (DESC). D'aquí que les nostres àrees de treball intentin observar la totalitat de drets establerts a la “Carta Internacional de Drets Humans” (“Pactes Internacionals de Drets Humans” més la “Declaració Universal dels Drets Humans”). No obstant, considerem que el compliment dels DESC es troba en una situació de clar retrocés respecte al compliment dels drets civils i polítics. Per tant, les àrees de treball de l'Observatori s'encaminen, principalment, a observar la vulneració dels DESC. A partir d'aquest “programa de mínims” ens dividim en 6 àrees de treball, alguna de les quals sobrepassa el que seria una estricte observació d'incompliment de DESC:

1. Migracions i estrangeria, 2. Educació i cultura, 3. Ecologia i metròpolis, 4. Gènere, 5. Treball/laboral i 6. Moviments socials.

COMITÉ CIENTÍFIC